FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitations for Bids for the Construction of 10-Bed Hospital Building

७९/८० 02/22/2023 - 11:00

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/17/2023 - 13:31 PDF icon Tender Notice.pdf

सार्वजनिक सौचालय तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/12/2023 - 11:03

९ वडा खेलकुद मैदानको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/08/2023 - 10:52

Procurement Document Ambulance Through Catalogue Shopping

७९/८० 02/11/2022 - 12:50 PDF icon Procurement Document Ambulance Through Catalogue Shopping.pdf

नदीजन्य पदार्थको विक्रिका लागि दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना सूचना ।

७९/८० 09/22/2021 - 16:06

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! सूचना!! सूचना!!!

७९/८० 09/03/2021 - 15:45 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! सूचना!! सूचना!!!