FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/20/2024 - 13:46 PDF icon स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
मेलमिलाप कार्यविधि २०८० बुढीनन्दा नगरपालिका ८०/८१ 01/26/2024 - 13:44 PDF icon मेलमिलाप कार्यविधि २०८० बुढीनन्दा नगरपालिका
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ८०/८१ 01/26/2024 - 13:43 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका
मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 13:16 PDF icon Budinanda freed haliya rehabilation 2080.pdf
स्थानीय तहमा खेताला नोराला सम्बन्धि कार्यबिधि २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 13:15 PDF icon स्थानीय तहमा खेताला नोराला सम्बन्धि कार्यबिधि २०८०
नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम रोजगार सहजकर्ता छनौट मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 13:14 PDF icon नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम रोजगार सहजकर्ता छनौट मापदण्ड, २०८०
नगर प्रमुख युवा रोजगार कार्यक्रम ( संचालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 12/20/2023 - 13:13 PDF icon नगर प्रमुख युवा रोजगार कार्यक्रम ( संचालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि, २०७९ .pdf
नगर प्रमुख छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 13:12 PDF icon नगर प्रमुख छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०
हाईड्रोलिक एक्जाभेटर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/14/2023 - 11:36 PDF icon Hydralic Excavator.pdf
स्थानीय तहमा वाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७८ ७९/८० 09/10/2022 - 16:25 PDF icon वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयक.pdf

Pages