FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०८० ८०/८१ 06/20/2024 - 11:34 PDF icon विपद व्यवस्थापन ऐन २०८०.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व ऐन,२०८० ८०/८१ 06/19/2024 - 15:13 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व ऐन २०८०.pdf
नगर शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 06/19/2024 - 15:12 PDF icon नगर शिक्षा ऐन २०८०.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०८० ८०/८१ 06/19/2024 - 15:08 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०८०.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०८० ८०/८१ 06/19/2024 - 15:08 PDF icon राजपत्र १ पुर्वाधार ऐन २०८०.pdf
स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/20/2024 - 13:46 PDF icon स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
मेलमिलाप कार्यविधि २०८० बुढीनन्दा नगरपालिका ८०/८१ 01/26/2024 - 13:44 PDF icon मेलमिलाप कार्यविधि २०८० बुढीनन्दा नगरपालिका
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ८०/८१ 01/26/2024 - 13:43 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका
मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 13:16 PDF icon Budinanda freed haliya rehabilation 2080.pdf
स्थानीय तहमा खेताला नोराला सम्बन्धि कार्यबिधि २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 13:15 PDF icon स्थानीय तहमा खेताला नोराला सम्बन्धि कार्यबिधि २०८०

Pages