FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको पत्र ( Ward No. 3 Office Construction)

बोलपत्र स्वीकृतिका लागी आशयको सूचना । (Procurement and Delivery of Medicine)

Pages