FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दन्त सहायक सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षणको लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि अधिकृत, दन्त् सहायक तथा नेत्र सहायकको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

Pages