FAQs Complain Problems

विधुतिय खरिद प्रणाली E-GP मा बाेलपत्र दाखिला म्याद थप सम्बन्धमा ।

विधुतिय खरिद प्रणाली E-GP मा बाेलपत्र दाखिला म्याद थप सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: